Comark osvojil ISO 9001:2015

Naš osnovni cilj je postati sinonim kakovosti na področju organizacije projektnega logističnega inženiringa za transport, manipulacijo in prekomorsko pakiranje projektnega in izrednega tovora po cesti, morju, zraku in železnici. Te logistične storitve predstavljajo največjo stopnjo tveganja za stranke, zato gradimo na ugledu, kot enem najuspešnejših in zanesljivejših podjetij, ki strankam nudi tako visok nivo storitev, da so popolnoma brez skrbi. Naša skrb – njihova brezskrbnost.

S pridobitvijo standarda smo še povečali kredibilnost Comark na trgu

Naložba je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstva podeljuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, izvajalec Javnega poziva za Vavčer za pridobitev certifikatov pa je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.

POLITIKA KAKOVOSTI

Naš osnovni cilj je postati sinonim kakovosti na področju organizacije projektnega logističnega inženiringa za transport, manipulacijo in prekomorsko pakiranje projektnega in izrednega tovora po cesti, morju, zraku in železnici. Te logistične storitve predstavljajo največjo stopnjo tveganja za stranke, zato gradimo na ugledu, kot enem najuspešnejših in zanesljivejših podjetij, ki strankam nudi tako visok nivo storitev, da so popolnoma brez skrbi. Naša skrb – njihova brezskrbnost.

Vzpostavljanje dolgoletnih partnerstev s strankami, dobavitelji in našimi zaposlenimi je formula uspeha podjetja, zato bomo ohranili enak poudarek in zagon. Z vpeljavo ISO standarda 9001:2015 bomo strmeli procesu stalnih izboljšav, izpolnjevanju zahtev standarda in naročnikov in ravnali v skladu z zakonskimi predpisi, ter internimi akti podjetja, vse z namenom, da zadovoljimo oz. presežemo pričakovanja naših cenjenih strank in ostalih deležnikov in to tudi v enaki meri pričakujemo nazaj od le-teh.

Kakovost načrtujemo, izvajamo in preverjamo ter jo tako zagotavljamo na vseh področjih poslovanja z usmerjenostjo k preprečevanju napak. Z izvajanjem notranjih presoj, prepoznavanja tveganj in priložnosti, direktor nenehno spremlja uspešnost delovanja sistema vodenja kakovosti ter z ustreznimi ukrepi zagotavlja nenehno izboljševanje poslovanja

Ključni cilji podjetja so:

  • Naš osnovni cilj je postati sinonim kakovosti na področju organizacije projektnega logističnega inženiringa za transport, manipulacijo in prekomorsko pakiranje projektnega in izrednega tovora po cesti, morju, zraku in železnici.
  • Graditi na ugledu, kot enem najuspešnejših in zanesljivejših podjetij, ki strankam nudi tako visok nivo storitev, da so njihove logistične skrbi zaradi visoke stopnje tveganja popolnoma brez potrebe.

Naša skrb – vaša brezskrbnost.

  • Pomagati našim kupcem realizirati njihove zahteve in pričakovanja, njihovo zadovoljstvo pa postavlja merilo uspešnosti.
  • Realizacija ciljev v zadanih rokih in doseganje odličnosti je naša navada.
  • Dolgoletna partnerstva s strankami, dobavitelji in našimi zaposlenimi je naša glavna konkurenčna prednost in formula uspeha podjetja.

Podpiramo odkrit dialog in sodelovanje z vsemi zainteresiranimi javnostmi.

Direktor zagotavlja, da se procesi pravilno izvajajo in vzdržujejo s strani vseh zaposlenih, ugotavlja možnosti za izboljšave ter zagotavlja dvigovanje zavesti o zahtevah naročnikov v celotnem podjetju.

Politika kakovosti zagotavlja osnove za pregled vodstva, izpolnjevanja zastavljenih ciljev kakovosti.

Vsi skupaj, tudi tisti, ki delajo v našem imenu, smo odgovorni za uresničevanje politike kakovosti.