O družinskem podjetju Comark

Podjetje Comark d.o.o. se aktivno in uspešno ukvarja z organiziranjem IZREDNIH PREVOZOV že 30 let. Z jasno strategijo in posluhom za spremembe, podjetje skozi uspešno izpeljane projekte utrjuje vodilno mesto v branži na slovenskem trgu.

Z znanjem poskrbimo za kvalitetno izvedbo tudi najkompleksnejših projektov.

Prednost 1:

Vrhunski strokovnjaki za projektno logistiko.

PREDNOST 2:

Več kot 25 let izkušenj z izrednimi prevozi.

PREDNOST 3:

ISO 9001:2015 certificirano podjetje.

PREDNOST 4:

Globalne rešitve z lokalnim delovanjem.

comark storitve map

Kvalitetno, varno in globalno.

 

Podjetje deluje globalno, kar pomeni, da vaš tovor varno pripeljemo iz točke A do točke B kjerkoli na svetu s pomočjo kvalitetnih in ustaljenih partnerjev. Naše prednosti so dolgoletne izkušnje, znanje, kvalitetna organizacija, prilagodljivost in široka mreža zaupanja vrednih poslovnih partnerjev. Cilj, ki ga zasledujemo, je kvalitetno in varno izpeljan transport.

Prejemniki certifikatov

comark ISO 9001 SIQ Q 2228

V podjetju Comark ves čas stremimo k napredku. Zavedamo se pomembnosti kakovosti storitev za naše poslovne partnerje, kar dokazuje pridobljeni certifikat ISO 9001:2015.

logo PlatinumAAA en US

Poslovno odličnost našega podjetja potrjuje tudi pridobljen certifikat Platinaste odličnosti AAA, ki jo izkazujejo izključno podjetja, ki predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji.

Politika kakovosti

Naš osnovni cilj je postati sinonim kakovosti na področju organizacije projektnega logističnega inženiringa za transport, manipulacijo in prekomorsko pakiranje projektnega in izrednega tovora po cesti, morju, zraku in železnici. Te logistične storitve predstavljajo največjo stopnjo tveganja za stranke, zato gradimo na ugledu, kot enem najuspešnejših in zanesljivejših podjetij, ki strankam nudi tako visok nivo storitev, da so popolnoma brez skrbi. Naša skrb – njihova brezskrbnost.
Vzpostavljanje dolgoletnih partnerstev s strankami, dobavitelji in našimi zaposlenimi je formula uspeha podjetja, zato bomo ohranili enak poudarek in zagon. Z vpeljavo ISO standarda 9001:2015 bomo stremeli procesu stalnih izboljšav, izpolnjevanju zahtev standarda in naročnikov in ravnali v skladu z zakonskimi predpisi, ter internimi akti podjetja, vse z namenom, da zadovoljimo oz. presežemo pričakovanja naših cenjenih strank in ostalih deležnikov in to tudi v enaki meri pričakujemo nazaj od le-teh.
Kakovost načrtujemo, izvajamo in preverjamo ter jo tako zagotavljamo na vseh področjih poslovanja z usmerjenostjo k preprečevanju napak. Z izvajanjem notranjih presoj, prepoznavanju tveganj in priložnosti, direktor nenehno spremlja uspešnost delovanja sistema vodenja kakovosti ter z ustreznimi ukrepi zagotavlja nenehno izboljševanje poslovanja.
Ključni cilji podjetja so:
  • Naš osnovni cilj je postati sinonim kakovosti na področju organizacije projektnega logističnega inženiringa za transport, manipulacijo in prekomorsko pakiranje projektnega in izrednega tovora po cesti, morju, zraku in železnici.
  • Graditi na ugledu, kot enem najuspešnejših in zanesljivejših podjetij, ki strankam nudi tako visok nivo storitev, da so njihove logistične skrbi zaradi visoke stopnje tveganja popolnoma brez potrebe.
Naša skrb – vaša brezskrbnost:
  • Pomagati našim kupcem realizirati njihove zahteve in pričakovanja, njihovo zadovoljstvo pa postavlja merilo uspešnosti.
  • Realizacija ciljev v zadanih rokih in doseganje odličnosti je naša navada.
  • Dolgoletna partnerstva s strankami, dobavitelji in našimi zaposlenimi je naša glavna konkurenčna prednost in formula uspeha podjetja.

Podpiramo odkrit dialog in sodelovanje z vsemi zainteresiranimi javnostmi.

Direktor zagotavlja, da se procesi pravilno izvajajo in vzdržujejo s strani vseh zaposlenih, ugotavlja možnosti za izboljšave ter zagotavlja dvigovanje zavesti o zahtevah naročnikov v celotnem podjetju.

Politika kakovosti zagotavlja osnove za pregled vodstva, izpolnjevanja zastavljenih ciljev kakovosti.

Vsi skupaj, tudi tisti, ki delajo v našem imenu, smo odgovorni za uresničevanje politike kakovosti.

Imate še kakšno vprašanje?

Kontaktirajte nas.

    Vaše osebne podatke bomo uporabili izključno zato, da vas kontaktiramo v zvezi z vašim sporočilom.