Botique logistika za vrlo velike, teške i zahtjevne terete – stručnjaci na Balkanu.