Comark je prisutan na svim glavnim logističkim sajmovima diljem Europe